Bulgarije maakt Open Source verplicht voor alle overheidssoftware

Het Zuidoost-Europese land Bulgarije heeft een nieuw Open Source-beleid. Het nieuwe amendement, onlangs aangenomen in het parlement, vereist dat alle software die is geschreven voor de overheid open source is.

[Tweet "Bulgarije staat nu alleen #OpenSource-software toe voor de overheid"]

Bozhidar Bozhanov, adviseur van vice-premier van Bulgarije, heeft dit op zijn blog aangekondigd. Bozhanov, die een cruciale rol speelde in het nieuwe open source-beleid, bedankte zijn collega en vice-premier van Bulgarije voor het aanbrengen van deze wijzigingen in de wet op elektronisch bestuur.

Hoewel u het volledige amendement hier kunt vinden, is artikel 58a het belangrijkste hoogtepunt van deze wet:

Kunst. 58a. (Nieuw - SG 50 van 2016, van kracht op 01.07.2016) Na de voorbereiding van technische en functionele toewijzingen voor openbare aanbestedingen voor de ontwikkeling, upgrade of implementatie van informatiesystemen en e-diensten, moeten administratieve autoriteiten de volgende vereisten bevatten:

1. wanneer het voorwerp van het contract de ontwikkeling van computerprogramma's omvat:

a) computerprogramma's moeten voldoen aan de criteria voor open source software;

b) alle auteursrechten en naburige rechten op de relevante computerprogramma's, hun broncode, het ontwerp van interfaces en databases die onder de opdracht vallen, dienen voor de opdrachtgever volledig te ontstaan, zonder beperkingen in het gebruik, de wijziging en distributie;

c) ontwikkeling dient te gebeuren in de repository die door het Agentschap wordt bijgehouden in overeenstemming met art. 7c pt. 18;

Hoewel dit niet betekent dat heel Bulgarije Microsoft de deur uit zal doen en Linux en Open Source gaat gebruiken. Bestaande eigen software zal niet worden beïnvloed door de nieuwe wet. Het belangrijkste voordeel is volgens Bozhanov dat

.. welke maatwerksoftware de overheid aanbrengt, is voor iedereen zichtbaar en toegankelijk. Het wordt tenslotte betaald door geld van de belastingbetaler en zij moeten het beiden kunnen zien en ervan kunnen profiteren.

Binnenkort zal een nieuw overheidsorgaan worden gevormd om de wet te handhaven en zal het openbare repository voor de software opzetten.

Dit is zeker een geweldig nieuws. Ik wil Bozhanov en zijn team feliciteren met hun werk en ik wens dat dit een succesvol rolmodel wordt voor andere landen om te volgen.

Aanbevolen

CPU en GPU-temperaturen bewaken op Linux
2019
Verschillende achtergronden instellen voor elke monitor in Linux
2019
Fedora 26 is vrijgegeven! Bekijk de nieuwe functies
2019